قبلی
بعدی

شرکت مس باران با بـیش از 40 سـال سـابقه در زمـینه واردات و پـــخش قـطعات سـیستم هــای سـردکـننده و تـهویه مـطبوع، فـروش و اجـرای سـیستم های تـهویه مـطبوع خـانگی و صـنعتی و نـیز فروش و اجـرای کانال های پیش ساخته انتقال هوا فعالیت داشــته که از ســال 1395 با ایـــجاد تــغییراتی در سـیــستم فـروش و تـفکیک فـعالیــت های خود اقدام به تاسیس فـروشــگاه هـوارسان(فــروش انـواع کـانال هـای گـرد انـتقال هــوای پیش ساخته) و نــیز در هــمان ســال بــا تــمرکز فــعالیت فــروشـگاه احـــمدی بـر فــروش و پـخش انواع لولــه مــسی شامل (لوله مسی شاخه، لوله مسی کلاف و لوله مسی کویل) و عـایق های الاستومری اقـدام به اخذ نـمایندگی انـحصاری شرکت بـابک مـس ایـــرانـیـان در اسـتان فــارس و بـوشـهر و همچنین توسعه زیرساخت ها از جـمله تاسیس انبار جدید نمود. در حــال حــاضر ایـن شــرکت یـکی از مراکز اصـلی فـروش و بــزرگترین مــرکز فــروش لـوله مــسی و عـایق در جــنـوب کــشـور مــی بـاشـد کـه ایـن امــر بـا بـرنامه ریزی هـای مــسـتمر، تـلاش پـرسنل و مهم تر از همه اعتماد مشتریان عزیز به این مجموعه بـدسـت آمده است.